Veteraanikummi -hanke

Taustatietoa

Lahdessa on  vuonna 2019 noin 300 veteraania. Veteraanien keski-ikä on noin 93 vuotta.

Veteraanien leskien ja puolisoiden määrää on vaikea arvioida. Järjestöjen ja kaupungin työntekijöiden kanssa tekemämme arvion perusteella hankkeen toiminnan piirissä olisi noin tuhat ihmistä.

Kummina vierellä-ystävätoiminnasta puhuttaessa käytetään veteraani-sanaa tarkoittamaan sekä sotiemme veteraaneja, heidän puolisoitaan, että heidän leskiään.

Kummina vierellä -toiminnan tarkoituksena on vapaaehtoistoiminnan avulla toimia sotiemme veteraanien ja veteraanien puolisoiden ja leskien henkilökohtaisena tukena ja rinnalla kulkijana arjen asioissa sekä vähentää heidän kokemaansa yksinäisyyttä.

Miksi toimimme?

Veteraaniasiainneuvottelukunnan huolena on, että korkeasta iästä ja sairauksista johtuen veteraaneilla on rajoittuneet mahdollisuudet osallistua veteraanitoimintaan tai hakea tietoa heille kuuluvista palveluista.

Veteraanien omat järjestöt sekä veteraaneille palveluja järjestävät julkiset ja kolmannen sektorin toimijat ovat todenneet saman tiedotuksellisen ongelman. Etuuksia ja palveluita ei pystytä täysimääräisesti hyödyntämään ilman ulkopuolisen henkilökohtaista apua:  paperit hukkuvat ja unohtuvat. Kuulon ja näön heikkeneminen vaikeuttavat tiedon perille menoa. Tiedottamisen ja liikkumisen esteet vaikeuttavat myös luontevien yhteyksien ylläpitämistä ympäröivään maailmaan. Ilman kaveria ei uskalleta lähteä liikkeelle asioimaan tai yhteisiin kokoontumisiin.

Tähän tarpeeseen vastaavat Kummina vierellä -hankkeen veteraanikummit, jotka toimivat veteraanien apuna ja kavereina.

Tavoitteemme:

1. Pyrimme etsimään jokaiselle niin haluavalle veteraanille henkilökohtaisen luottohenkilön eli kummin, jonka kanssa voi keskustella ja hoitaa käytännön asioita ja joka huolehtii siitä, että veteraani pysyy omatoimisena ja osallistuvana.

2. Aktivoidaan vapaaehtoisia kansalaisia toimintaan, jota yhteiskunta ei voi toteuttaa. Vapaaehtoiset antavat veteraaneille aikaa ja henkilökohtaista tukea.

3. Saadaan kokemusta siitä, miten vapaaehtoistoiminnan avulla voidaan henkilökohtaisesti tavoittaa sellaisia ikääntyviä, joiden on joko sairauden tai esim. sosiaalisen syyn vuoksi hankala saada tietoa ja hyödyntää heille tarjottavia palveluita. Luodaan levitettävä toimintatapa.

4. Lisätään tietoa veteraanien ja kokonaisuudessaan ikääntyvien ihmisten elämästä ja tarpeista palveluja järjestäville tahoille (yksityinen, julkinen ja kolmas sektori). Etsitään mallia siitä, mitä tehtäviä ikääntyneiden kohdalla vapaaehtoiset voisivat tehdä aikana, jolloin palveluja leikataan.

Hae vapaaehtoiseksi

Tietoa palvelusta

Uutisia ja kuulumisia