Veteraanikummi-hankkeen Anki Kylämaalle Sotainvalidien ansioristi

Veteraanikummi-hankkeen työntekijä Anki Kylämaa on saanut Sotainvalidien ansioristin tunnustukseksi erittäin ansiokkaasta toiminnastaan Suomen sotainvalidien hyväksi. Puolustusministeri Antti Kaikkosen myöntämä ansioristi luovutettiin 19.8. arvokkaassa tilaisuudessa Seurahuoneella Helsingissä.

Anki Kylämaa (kuvassa vas.) yhdessä muiden ansioristin saaneiden sotainvalidien palveluneuvojien kanssa. Onnittelut heille kaikille arvokkaasta työpanoksesta sotainvalidiemme hyväksi! 

Recent Posts