Tietoa Veteraanikummi-hankkeesta

Kummina vierellä -toiminnan tarkoituksena on vapaaehtoistoiminnan avulla toimia sotiemme veteraanien ja veteraanien puolisoiden ja leskien henkilökohtaisena tukena ja rinnalla kulkijana arjen asioissa sekä vähentää heidän kokemaansa yksinäisyyttä. Projektin jälkipuoliskolla voidaan kehitetyn toiminnan avulla tukea myös muuta vanhusväestöä.

Toiminnan tavoitteet

Taataan jokaiselle niin haluavalle veteraanille henkilökohtainen luottohenkilö eli kummi, jonka kanssa voi keskustella ja hoitaa käytännön asioita ja joka huolehtii siitä, että veteraani pysyy omatoimisena ja osallistuvana.

Aktivoidaan vapaaehtoisia kansalaisia toimintaan, jota yhteiskunta ei voi toteuttaa. Vapaaehtoiset antavat veteraaneille aikaa ja henkilökohtaista tukea.

Saadaan kokemusta siitä, miten vapaaehtoistoiminnan avulla tavoitetaan sellaisia ikääntyviä, joiden on joko sairauden tai esim. sosiaalisen syyn vuoksi hankala saada tietoa ja hyödyntää heille tarjottavia palveluita. Luodaan levitettävä toimintatapa.

Lisätään tietoa veteraanien ja kokonaisuudessaan ikääntyvien ihmisten elämästä ja tarpeista palveluja järjestäville tahoille. Etsitään malli vapaaehtoistoiminnalle aikana, jolloin palveluja leikataan.

Toiminnan vaikutukset

Veteraanien (+lesket ja puolisot) elämänlaadun paraneminen ja koetun
yksinäisyyden väheneminen henkilökohtaisen kummityön avulla.

Toiminta on vaikutusta myös veteraanin lähipiiriin esim. kummin avulla
hankittujen palvelujen käyttö vähentää omaisten ja lähipiirin kuormitusta.

Toiminnalla luodaan uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.

Toiminnasta saadun palautteen ja tiedon avulla palvelujen ja apuja
voidaan tarkemmin kohdentaa veteraaneille.

Projektin aikana eri toimijoiden välisenä yhteistyönä tehtävä etsivän työn
toimintatapojen kehittäminen auttaa osaltaan selättämään vanhusten
yksinäisyyttä. Toimintaa voidaan hyödyntää julkisen palvelun tukena.

Hae vapaaehtoiseksi

Tietoa palvelusta